ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด
สหพันธ์สภากาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) เชิญร่วมกิจกรรมแข่งขันนวัตกรรม หรือความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (The Climate: Red Innovation Competition)
โพสเมื่อ : 01 / 07 / 2020 - 14:28
นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำ พระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการนำร่องเตรียมพร้อมก่อนดำเนินการ ปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด
โพสเมื่อ : 26 / 06 / 2020 - 08:51
อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า
โพสเมื่อ : 22 / 06 / 2020 - 15:09
อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ ชุมชน กศน.เขตบางรัก โซนพระราม 4
โพสเมื่อ : 19 / 06 / 2020 - 16:27
อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า แก่ประชาชนทั่วไป
โพสเมื่อ : 17 / 06 / 2020 - 15:17
ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยและคณะ เดินทางไปนิเทศติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมชมรมอาสายุวกาชาดเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
โพสเมื่อ : 12 / 06 / 2020 - 10:06
โครงการสนับสนุนการบำเพ็ญประโยชน์ อาสายุวกาชาดทำดี เพื่อชุมชน
โพสเมื่อ : 05 / 06 / 2020 - 14:05
อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 29 / 05 / 2020 - 15:24
ชีวิตวิถีใหม่ New Normal
โพสเมื่อ : 28 / 05 / 2020 - 14:20
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่ปลอดภัยจาก (Covid-19)
โพสเมื่อ : 25 / 05 / 2020 - 10:31
New normal
โพสเมื่อ : 21 / 05 / 2020 - 09:24
นิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย รณรงค์ให้ทุกคนช่วยสนับสนุนให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อไปในช่วงโควิด-19
โพสเมื่อ : 15 / 05 / 2020 - 14:22
อาสายุวกาชาดร่วมรณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ที่ปลอดภัยจาก COVID-19
โพสเมื่อ : 14 / 05 / 2020 - 09:56
กิจกรรมแก้เบื่อ เมื่อต้องอยู่บ้านหนี COVID-19
โพสเมื่อ : 05 / 05 / 2020 - 15:17
Up To You อยู่บ้าน ตามคุณ ไม่ตามเชื้อ
โพสเมื่อ : 01 / 05 / 2020 - 16:13
เสียง ถึง ใจ [ อาสา Cover Song ]
โพสเมื่อ : 30 / 04 / 2020 - 16:25
กระทรวงแรงงาน ส่งมอบหน้ากากผ้า จำนวน 100,000 ชิ้น ให้กับสภากาชาดไทยเพื่อส่งมอบให้แก่ประชาชนต่อไป
โพสเมื่อ : 30 / 04 / 2020 - 14:43
Let’s YABC at Home! Qi Gong Exercises – Episode 3
โพสเมื่อ : 24 / 04 / 2020 - 18:43
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ประสานความร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน รับมอบ ผลิตภัณฑ์ถุงซิปพลาสติก แบรนด์ HERO จากบริษัท คิงส์แบ็ก จำกัด จำนวน 102,000 ชิ้น
โพสเมื่อ : 24 / 04 / 2020 - 09:38
สภากาชาดไทย รับมอบ ผลิตภัณฑ์ถุงซิปพลาสติก จากกระทรวงแรงงาน ร่วมกับ แบรนด์ HERO จำนวน 102,000 ชิ้น เพื่อนำไปใช้บรรจุหน้ากากผ้า ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19
โพสเมื่อ : 17 / 04 / 2020 - 16:14
ขอขอบคุณจากใจพวกเรา สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
โพสเมื่อ : 15 / 04 / 2020 - 10:55
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ผลิตหน้ากากผ้า จำนวน 100,000 ชิ้น เพื่อนำไปส่งมอบแก่ประชาชนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19
โพสเมื่อ : 13 / 04 / 2020 - 17:20
ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอแม่สรวย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
โพสเมื่อ : 11 / 04 / 2020 - 15:11
ชมรมอาสายุวกาชาด สังกัดเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นำ“Face shields” ส่งมอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ
โพสเมื่อ : 08 / 04 / 2020 - 08:29
ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมทำหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อCOVID-19
โพสเมื่อ : 08 / 04 / 2020 - 08:25
ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอเมืองแพร่ ร่วมต้านภัยโควิด -19 โดยแจกแผ่นพับให้ความรู้เรื่องโควิด-19 จำนวน 20
โพสเมื่อ : 07 / 04 / 2020 - 18:53
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร นำอาสายุวกาชาดในชมรม ลงพื้นที่ให้ความรู้ เรื่องการทำหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ แก่ประชาชน 300 ครัวเรือน กว่า 2,100
โพสเมื่อ : 07 / 04 / 2020 - 13:57
ครูที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด กศน.เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร นำหน้ากากอนามัย จำนวน 200 ชิ้น
โพสเมื่อ : 07 / 04 / 2020 - 09:19
ชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี มอบแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัย
โพสเมื่อ : 07 / 04 / 2020 - 09:15
อาสายุวกาชาด กศน.อ. เมืองราชบุรี มอบหน้ากากผ้าให้แก่ประชาชนบ้านพงสวาย
โพสเมื่อ : 07 / 04 / 2020 - 09:11
อาสายุวกาชาด จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมสอนวิธีทำเจลแอลกอฮอล์และการเย็บหน้ากากผ้าให้ประชาชน
โพสเมื่อ : 06 / 04 / 2020 - 08:16
อาสายุวกาชาดรวมพลังบริจาคโลหิต
โพสเมื่อ : 02 / 04 / 2020 - 07:40
โรคติดต่อ จะไม่ติดต่อ ถ้าเราไม่ติดกัน #SOCIALDISTANCING
โพสเมื่อ : 31 / 03 / 2020 - 13:31
“มั่นหน้า มั่นใจ ไม่กลัวโคโรน่า” อาสายุวกาชาดมั่นใจ ปลอดภัยจากโควิด-19
โพสเมื่อ : 20 / 03 / 2020 - 13:09
อบรมผู้อำนวยการฝึกอบรม ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 25 / 02 / 2020 - 15:53
อาสายุวกาชาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
โพสเมื่อ : 24 / 02 / 2020 - 10:36
เข้ากราบลาเลขาธิการสภากาชาดไทยไปสาธารณรัฐอินเดีย
โพสเมื่อ : 21 / 02 / 2020 - 15:18
ประกาศรายชื่อ “การอบรมผู้อำนวยฝึกอบรม ประจำปี 2563”
โพสเมื่อ : 06 / 02 / 2020 - 10:15
โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา จัดพิธีอัญเชิญโล่พระราชทาน รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น ปี2563
โพสเมื่อ : 05 / 02 / 2020 - 14:19
ขยายฐานเยาวชนจิตอาสา จังหวัดนครราชสีมา (RCY สัญจรโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์)
โพสเมื่อ : 05 / 02 / 2020 - 09:47
98 ปียุวกาชาดไทย
โพสเมื่อ : 28 / 01 / 2020 - 11:00
อาสายุวกาชาดเข้าร่วมแข่งขันปฐมพยาบาลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 27 / 01 / 2020 - 09:39
อาสายุวกาชาดร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 13 / 01 / 2020 - 16:05
โครงการอบรมผู้อำนวยการฝึกอบรมประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 13 / 01 / 2020 - 15:19
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 10 / 01 / 2020 - 11:36
ขยายฐานเยาวชนจิตอาสา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (RCY สัญจรโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”)
โพสเมื่อ : 10 / 01 / 2020 - 10:37
ขยายฐานเยาวชนจิตอาสา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (RCY สัญจรโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา)
โพสเมื่อ : 10 / 01 / 2020 - 10:32
ขยายฐานเยาวชนจิตอาสา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา RCYสัญจรวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
โพสเมื่อ : 10 / 01 / 2020 - 10:27
อาสายุวกาชาด รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่อง”ขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ จุดบริการประชาชนพระรามสอง
โพสเมื่อ : 02 / 01 / 2020 - 10:21
อาสายุวกาชาด เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน แก่ผู้ขับขี่และใช้เส้นทางจราจร ณ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โพสเมื่อ : 02 / 01 / 2020 - 10:18
อาสายุวกาชาด เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน แก่ผู้ขับขี่และใช้เส้นทางจราจร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่)
โพสเมื่อ : 02 / 01 / 2020 - 10:15
อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน แก่ผู้ขับขี่และใช้เส้นทางจราจร รวมถึงการแสดงบนเวทีในกิจกรรม “ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ” ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ หมอชิต
โพสเมื่อ : 02 / 01 / 2020 - 10:13
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดการพิจารณาผลงานการคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 02 / 01 / 2020 - 10:05
สภากาชาดไทย ขยายฐานเยาวชนจิตอาสา จังหวัดชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 19 / 12 / 2019 - 11:05
เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมรณรงค์โครงการ ถนนปลอดภัย ถนนหัวใจกาชาด ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
โพสเมื่อ : 19 / 12 / 2019 - 10:37
สภากาชาดไทย ขยายฐานเยาวชนจิตอาสา ที่นครราชสีมา
โพสเมื่อ : 13 / 12 / 2019 - 14:16
โครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน จิตอาสาในการเป็นที่พึ่งของประชาชน อย่างยั่งยืน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โพสเมื่อ : 03 / 12 / 2019 - 16:20
แสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 28 / 11 / 2019 - 11:14
การอบรมอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา
โพสเมื่อ : 25 / 11 / 2019 - 09:16
พิธีเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ จากสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
โพสเมื่อ : 18 / 11 / 2019 - 14:46
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยและคณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประสานความร่วมมือ ในจัดโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสา และเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการเป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างยั่งยืน
โพสเมื่อ : 12 / 11 / 2019 - 16:01
เข้าพบนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โพสเมื่อ : 11 / 11 / 2019 - 14:12
ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยและคณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เพื่อประสานความร่วมมือใน จัดโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสา และเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการเป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างยั่งยืน
โพสเมื่อ : 08 / 11 / 2019 - 16:16
ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยและคณะ เข้าพบนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ เพื่อประสานความร่วมมือ ในจัดโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสา และเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการเป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างยั่งยืน
โพสเมื่อ : 07 / 11 / 2019 - 14:35
ประกาศผลผู้ได้รับตำแหน่ง “โครงการสรรหากุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 06 / 11 / 2019 - 09:20
คณะกุลบุตร กุลธิดา ปี 2561 ร่วมแถลงข่าวงานกาชาดประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 31 / 10 / 2019 - 09:41
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายคัดสรร กุลบุตร กุลธิดากาชาดประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 25 / 10 / 2019 - 11:07
อาสายุวกาชาด สังกัดชมรมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด จะเข้ารับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 21 / 10 / 2019 - 15:49
บรรยากาศการสัมภาษณ์กุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 21 / 10 / 2019 - 15:44
กศน.อ.ปากท่อ นำคณะครู ลูกเสือ อาสายุวกาชาด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาด บริเวณสถานีรถไฟอำเภอปากท่อ
โพสเมื่อ : 21 / 10 / 2019 - 15:33
คณะผู้แทนจากสภากาชาดจีน สาขามณฑลฝูเจี้ยน จำนวน 6 คน เข้าเยี่ยมชมกิจการสำนักงานยุวกาชาด ณ ห้องประชุมสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
โพสเมื่อ : 21 / 10 / 2019 - 15:28
ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 21 / 10 / 2019 - 15:21
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีสหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย
โพสเมื่อ : 02 / 10 / 2019 - 11:35
ประชุมเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านยุวกาชาด อาสายุวกาชาด ในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 / 09 / 2019 - 14:15
ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ในโอกาสมาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรสำนักงานยุวกาชาด เรื่อง “การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ยุคดิจิทัล”
โพสเมื่อ : 17 / 09 / 2019 - 16:00
ประชุมพิจารณาร่างคู่มือวิทยากรยุวกาชาด
โพสเมื่อ : 09 / 09 / 2019 - 10:38
สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาด ร่นที่ 159/สก.3
โพสเมื่อ : 30 / 08 / 2019 - 15:44
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 27 / 08 / 2019 - 11:53
โครงการป่าที่ภักดี ปี 2562 ครั้งที่ 5
โพสเมื่อ : 27 / 08 / 2019 - 11:38
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสายุวกาชาดไทย-ลาว (Thai-Lao Red Cross Youth Volunteers Capacity Building)
โพสเมื่อ : 21 / 08 / 2019 - 14:18
นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย บรรยายพิเศษเรื่อง อาสาสมัครสภากาชาดไทย และการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ : 21 / 08 / 2019 - 14:03
ขยายฐานเยาวชนจิตอาสาจังหวัดนครพนม เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน
โพสเมื่อ : 20 / 08 / 2019 - 16:12
คณะผู้แทนสภากาชาดญี่ปุ่น สาขามิยากิเยี่ยมชมกิจการกาชาด – ยุวกาชาดไทย
โพสเมื่อ : 20 / 08 / 2019 - 15:58
พิธีลงนามถวายพระพร
โพสเมื่อ : 09 / 08 / 2019 - 11:12
รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 09 / 08 / 2019 - 10:52
คณะผู้แทนสภากาชาดญี่ปุ่น สาขามิยากิ จำนวน 12 คน เยี่ยมชมกิจการกาชาด – ยุวกาชาดไทย วันที่ 30 กรกฏาคม – 5 สิงหาคม 2562
โพสเมื่อ : 05 / 08 / 2019 - 16:22
ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จำนวน 112 คนลงนามถวายพระพร
โพสเมื่อ : 25 / 07 / 2019 - 16:26
ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเจ้าเกล้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา
โพสเมื่อ : 25 / 07 / 2019 - 15:51
สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม โครงการ “ป่าที่ภักดี” นำอาสายุวกาชาด จากสถานศึกษา 6 แห่ง ใน จังหวัดตราด ดูแลต้นราชพฤกษ์ปลูกฝังให้เห็นความสำคัญ ของการดูแล รักษาป่า . ที่ศาลาราชการุณย์ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เข้าลาน จ.ตราด
โพสเมื่อ : 22 / 07 / 2019 - 09:08
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมแกนนำยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านสังข์ รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โพสเมื่อ : 19 / 07 / 2019 - 13:55
ชมรมอาสายุวกาชาด จังหวัดอุทัยธานี ศึกษาดูงาน
โพสเมื่อ : 12 / 07 / 2019 - 16:16
เปิดโครงการพัฒนาอาสายุวกาชาดพึ่งพาได้เรื่องปฐมพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดตราด
โพสเมื่อ : 10 / 07 / 2019 - 13:42
ป่าที่ภักดี ปลูกฝังให้เยาวชนเห็นความสำคัญ ดูแล รักษาป่า พร้อมให้ความรู้เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 08 / 07 / 2019 - 10:48
โครงการสร้างเยาวชน จิตอาสา สภากาชาดไทยจังหวัดสระแก้ว
โพสเมื่อ : 08 / 07 / 2019 - 10:38
บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมแกนนำอาสายุวกาชาด
โพสเมื่อ : 08 / 07 / 2019 - 10:28
สอบสัมภาษณ์โครงการคัดเลือกผู้แทนไปต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 08 / 07 / 2019 - 10:17
อบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รุ่นที่ 8
โพสเมื่อ : 24 / 06 / 2019 - 10:27
การอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รุ่นที่ 8
โพสเมื่อ : 20 / 06 / 2019 - 14:28
การอบรมอาสายุวกาชาดเรื่องการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการสำลัก Choking รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ : 19 / 06 / 2019 - 09:59
สำนักงานยุวกาชาดจัดอบรมอาสายุวกาชาดเรื่องการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการสำลัก Choking
โพสเมื่อ : 17 / 06 / 2019 - 16:09
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเรื่องการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการสำลัก Choking รุ่น1 และรุ่น 2
โพสเมื่อ : 14 / 06 / 2019 - 12:46
ผู้แทนยุวกาชาด เข้ากราบลาและรับโอวาท จากเลขาธิการสภากาชาดไทย
โพสเมื่อ : 14 / 06 / 2019 - 12:23
อบรม CPR และ การสำลัก Choking
โพสเมื่อ : 10 / 06 / 2019 - 16:18
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย นำพลังอาสายุวกาชาด และเยาวชนจิตอาสาจาก 11 สถาบันในจังหวัดตราด ลงพื้นที่เพื่อดูแลบริเวณพื้นที่ปลูกต้นราชพฤกษ์ สานต่อโครงการป่าที่ภักดี
โพสเมื่อ : 04 / 06 / 2019 - 09:58
จังหวัดสระแก้ว ประชุมภาคีเครือข่าย เพื่อขยายฐานเยาวชนจิตอาสาสภากาชาดไทย
โพสเมื่อ : 31 / 05 / 2019 - 10:43
สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาดรุ่นที่ 1
โพสเมื่อ : 29 / 05 / 2019 - 14:25
อาสายุวกาชาด ให้อะไรมากกว่าที่คิด
โพสเมื่อ : 28 / 05 / 2019 - 16:10
โครงการพัฒนาครู กศน. จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นวิทยากรยุวกาชาด เรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุ” กศน. จังหวัดอุดรธานี
โพสเมื่อ : 28 / 05 / 2019 - 13:48
อบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
โพสเมื่อ : 24 / 05 / 2019 - 14:04
เปิดโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด “เรื่องการปฐมพยาบาลและการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR”รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ : 17 / 05 / 2019 - 10:05
วิทยากรยุวกาชาด เรื่อง การปฐมพยาบาลและการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR ซึ่งสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร
โพสเมื่อ : 14 / 05 / 2019 - 15:02
โครงการสัมมนาอาสาสมัครพึ่งพาได้ของสังคม
โพสเมื่อ : 01 / 05 / 2019 - 09:12
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
โพสเมื่อ : 19 / 04 / 2019 - 14:19
ชมรมอาสายุวกาชาดจังหวัดนครราชสีมา เเละอาสายุวกาชาดจากโรงเรียนสุรนารีบริบาล ร่วมกิจกรรมรวมพลังบริจาคโลหิต บริการวัดความดัน วัดส่วนสูง ต้อนรับเเขกผู้มีเกียรติ อำนวยความสะดวกการกรอกข้อมูลบริจาคโลหิต ในงาน “แล้งนี้ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต
โพสเมื่อ : 10 / 04 / 2019 - 16:38
อาสายุวกาชาด ร่วมรณรงค์ในงาน สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ
โพสเมื่อ : 10 / 04 / 2019 - 14:56
ประสานความร่วมมือ ในการเป็นเจ้าภาพร่วมระหว่างสำนักงานยุวกาชาด และเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม จัดโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสา และเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการเป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างยั่งยืน และ โครงการ Thai-Laos Red Cross Youth Capacity Builing ณ จังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ : 05 / 04 / 2019 - 10:04
ลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา
โพสเมื่อ : 02 / 04 / 2019 - 15:25
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
โพสเมื่อ : 29 / 03 / 2019 - 13:45
“Road Safety: ขับขี่ปลอดภัย ขับเคลื่อนไปกับเรา (Safety Ride Drive Together)”
โพสเมื่อ : 28 / 03 / 2019 - 16:35
“กาชาดรวมพลจิตอาสา share & show”
โพสเมื่อ : 26 / 03 / 2019 - 09:45
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย นำพลังอาสายุวกาชาด จำนวน 173 คน จาก 9 สถาบันในจังหวัดตราดลงพื้นที่เพื่อฟื้นฟูต้นราชพฤกษ์
โพสเมื่อ : 11 / 03 / 2019 - 09:39
มีข่าวดีมาบอกจ้า………………
โพสเมื่อ : 05 / 03 / 2019 - 11:43
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ : 05 / 03 / 2019 - 11:38
อบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โพสเมื่อ : 04 / 03 / 2019 - 14:26
อบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ : 04 / 03 / 2019 - 14:18
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โพสเมื่อ : 22 / 02 / 2019 - 15:41
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ : 22 / 02 / 2019 - 15:28
การอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ : 15 / 02 / 2019 - 11:23
การอบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
โพสเมื่อ : 14 / 02 / 2019 - 10:43
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด (ที่สมัครทาง online เท่านั้น)
โพสเมื่อ : 06 / 02 / 2019 - 10:42
ดาวน์โหลดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของอาสายุวกาชาด (สร้างเยาวชนจิตอาสา จ. ระยอง)
โพสเมื่อ : 25 / 01 / 2019 - 14:58
นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิกาสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีมอบเข็มผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดจำนวน 15 ราย มอบโล่รางวัลส่งเสริมมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด
โพสเมื่อ : 25 / 01 / 2019 - 14:37
พิธีสงฆ์งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 2-3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย
โพสเมื่อ : 25 / 01 / 2019 - 14:29
คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมสักการะและถวายเครื่องเสวยแด่ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบิรพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ในโอกาสฉลอง 97 ปี วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
โพสเมื่อ : 25 / 01 / 2019 - 14:19
คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมสักการะพระภูมิเจ้าที่ และศาลปู่ชีวกโกมารภัจจ์ บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ ในโอกาสฉลอง 97 ปี วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
โพสเมื่อ : 25 / 01 / 2019 - 14:15
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้รับพระกรุณาธิคุณในเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โพสเมื่อ : 25 / 01 / 2019 - 14:04
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับคณะผู้บริหาร สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดประชุมภาคีเครือข่ายยุวกาชาด จังหวัดปราจีนบุรี “ขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน”
โพสเมื่อ : 25 / 01 / 2019 - 14:00
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลส่งเสริมมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาดประจำปี 2561
โพสเมื่อ : 24 / 01 / 2019 - 16:38
ประกาศรางวัลวทัญญุตา ประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 18 / 01 / 2019 - 14:49
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด จัดอบรมอาสายุวกาชาด พึ่งพาได้เรื่องปฐมพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ : 16 / 01 / 2019 - 10:27
สำนักงานยุวกาชาด ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 02 / 01 / 2019 - 17:26
ตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562
โพสเมื่อ : 28 / 12 / 2018 - 11:21
ผู้บริหารสภากาชาดไทย ลงนามถวายพระพร
โพสเมื่อ : 27 / 12 / 2018 - 10:13
โครงการสัมมนาเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด “ปลุกจิตอาสา สภากาชาดไทย” ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเรนโบว์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โพสเมื่อ : 24 / 12 / 2018 - 13:58
การเตรียมตัว และตารางการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
โพสเมื่อ : 07 / 12 / 2018 - 09:53
คณะกุลบุตรและกุลธิดากาชาดร่วมแถลงข่าวงานกาชาดประจำปี 2561
โพสเมื่อ : 07 / 11 / 2018 - 11:39
สภากาชาดไทย เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานประจ าปี 2561 ณ สวนลุมพินี
โพสเมื่อ : 06 / 11 / 2018 - 11:30
พิธีประกาศผล กุลบุตรและกุลธิดากาชาดประจำปี 2561
โพสเมื่อ : 06 / 11 / 2018 - 11:10
ขอแสดงความยินดีกับอาสายุวกาชาดที่ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2561
โพสเมื่อ : 18 / 10 / 2018 - 14:13
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการคัดสรรกุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2561
โพสเมื่อ : 03 / 10 / 2018 - 13:52
พลังอาสายุวกาชาดในงาน Young Crenoactive Awards 2018
โพสเมื่อ : 28 / 09 / 2018 - 12:34
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชการ (MOU)
โพสเมื่อ : 19 / 09 / 2018 - 14:40
ประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โพสเมื่อ : 17 / 09 / 2018 - 16:37
“ป่าที่ภักดี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
โพสเมื่อ : 08 / 08 / 2018 - 10:29
พิธีเปิดโครงการอาสายุวกาชาด สร้างสุข เพื่อสูงวัย innovation for older persons
โพสเมื่อ : 25 / 07 / 2018 - 09:05
วารสารประจำเดือน พฤษภาคม 2561 – มิถุนายน 2561 ฉบับ 398
โพสเมื่อ : 19 / 07 / 2018 - 10:05
วารสารประจำเดือน มีนาคม 2561 – เมษายน 2561 ฉบับที่ 397
โพสเมื่อ : 17 / 07 / 2018 - 14:58
โครงการอาสายุวกาชาด New Gen Volunteers ตอน การใช้เครื่องหมายกาชาดกับการสร้างจิตอาสา จังหวัดชลบุรี
โพสเมื่อ : 06 / 07 / 2018 - 10:19
คัดสรรกุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2561
โพสเมื่อ : 06 / 07 / 2018 - 09:39
เข้ากราบลาเลขาธิการสภากาชาดไทย
โพสเมื่อ : 03 / 07 / 2018 - 16:36
นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด และคณะ เข้าพบหารือ ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อหารือถึงแนวทางการสร้างเยาวชนจิตอาสา ในนาม “อาสายุวกาชาด”
โพสเมื่อ : 25 / 06 / 2018 - 15:21
โครงการ “สร้างจิตอาสา สภากาชาดไทย”
โพสเมื่อ : 25 / 06 / 2018 - 15:15
พลังอาสายุวกาชาดทำกิจกรรม “สร้างฝาย ปันสุข” ณ จังหวัดกาญจนบุรี
โพสเมื่อ : 28 / 05 / 2018 - 14:35
บรรยากาศการอบรมวิทยากรยุวกาชาด ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
โพสเมื่อ : 16 / 05 / 2018 - 14:57
ถึงเวลาแล้ว … ที่คุณจะได้รู้จักกับคำว่า จิตอาสาอย่างแท้จริง ในแบบที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน
โพสเมื่อ : 16 / 05 / 2018 - 14:17
โครงการ Young PR Club รวมพลังเผยแพร่ความรู้เครื่องหมายกาชาด
โพสเมื่อ : 16 / 05 / 2018 - 09:18
อบรมพัฒนาอาสายุวกาชาดพึ่งพาได้ เรื่องปฐมพยาบาล
โพสเมื่อ : 16 / 05 / 2018 - 09:01
เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “innovation for older persons” รับเพิ่มอีก 10 ทีมเท่านั้น!!
โพสเมื่อ : 16 / 05 / 2018 - 08:54
ประกาศรายชื่อทีมที่เข้าร่วม“โครงการ PR Club รวมพลังเผยแพร่ความรู้เครื่องหมายกาชาด”
โพสเมื่อ : 30 / 04 / 2018 - 15:07
เปิดรับรอบพิเศษ “จิตอาสาสร้างสื่อ” รับจำนวนจำกัด
โพสเมื่อ : 26 / 04 / 2018 - 16:13
ประกาศ!!! เปลี่่ยนแปลงกำหนดการ
โพสเมื่อ : 23 / 04 / 2018 - 17:19
เตรียมพบกับ!!! ผู้กำกับชื่อดัง ธนญชัย ศรศรีวิชัย (ต่อ ฟีโนมีน่า)
โพสเมื่อ : 17 / 04 / 2018 - 15:42
เปิดรับ “PR club จิตอาสาสร้างสื่อ”
โพสเมื่อ : 05 / 04 / 2018 - 16:59
รับสมัคร!! เยาวชนจิตอาสา ร่วมโครงการสร้างจิตอาสา กับสภากาชาดไทย
โพสเมื่อ : 05 / 04 / 2018 - 10:13
โครงการ Volunteers in Action 2018
โพสเมื่อ : 05 / 04 / 2018 - 10:10
สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน ประจำปี 2561
โพสเมื่อ : 03 / 04 / 2018 - 14:32
พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา
โพสเมื่อ : 03 / 04 / 2018 - 14:24
โครงการแกนนำ “รวมพลคนมีดี รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ : 30 / 03 / 2018 - 13:16
อบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
โพสเมื่อ : 30 / 03 / 2018 - 10:43
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
โพสเมื่อ : 20 / 03 / 2018 - 15:05
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “แกนนำรวมพลคนมีดี”
โพสเมื่อ : 19 / 03 / 2018 - 11:40
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2-3 ชั้น 4 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ สภากาขาดไทย เพื่อเฟ้นหาจิตอาสา ร่วมโครงการแกนนำรวมพลคนมีดี
โพสเมื่อ : 13 / 03 / 2018 - 12:10
อบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 6
โพสเมื่อ : 13 / 03 / 2018 - 11:42
รับสิ่งของบริจาคร่วมโครงการแกนนำรวมพลคนมีดี
โพสเมื่อ : 08 / 03 / 2018 - 15:42
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดแล้ว ส่งที่ปรึกษาชมรมฯ เข้าร่วม”โครงการอบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด”
โพสเมื่อ : 07 / 03 / 2018 - 14:02
เตรียมลุ้นประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแกนนำรวมพลคนมีดี วันที่ 23-25 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ : 05 / 03 / 2018 - 14:54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โพสเมื่อ : 02 / 03 / 2018 - 16:20
สำนักงานยุวกาชาด ให้ความรู้เรื่องปฐมพยาบาล
โพสเมื่อ : 27 / 02 / 2018 - 17:02
ขยายเวลา !!!!! เฟ้นหา เยาวชนจิตอาสา เพื่อเป็นแกนนำอาสายุวกาชาด
โพสเมื่อ : 22 / 02 / 2018 - 16:24
เปิดรับเฉพาะ อุดมศึกษาและอาชีวศึกษา สถาบันละ 10 คน เท่านั้น!! มาอบรมปฐมพยาบาล(CPR&Choking)
โพสเมื่อ : 21 / 02 / 2018 - 13:48
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยเข้านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-5 ณ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ สีลม กรุงเทพ จำนวน 250 คน
โพสเมื่อ : 21 / 02 / 2018 - 12:17
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 – 6
โพสเมื่อ : 15 / 02 / 2018 - 13:46
การอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รุ่นที่ 5
โพสเมื่อ : 12 / 02 / 2018 - 12:44
อบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 4
โพสเมื่อ : 12 / 02 / 2018 - 12:40
รายชื่อผู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล
โพสเมื่อ : 01 / 02 / 2018 - 14:19
26 มกราคม 2561 การแข่งขันสวนสนามและการแข่งขันปฐมพยาบาลของอาสายุวกาชาด
โพสเมื่อ : 29 / 01 / 2018 - 15:25
วันที่ 27 มกราคม 2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานในพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด ในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2561 ครบรอบ 96 ปี
โพสเมื่อ : 29 / 01 / 2018 - 15:18
ประกาศรางวัลวทัญญุตา ประจำปี 2561
โพสเมื่อ : 29 / 01 / 2018 - 13:47
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดงาน ทูลกระหม่อมบริพัตร เจ้าฟ้าผู้พระราชทาน ยุวกาชาดไทย “8 รอบ สถาปนา ก้าวสู่ 10 ทศวรรษที่ยั่งยืน” ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
โพสเมื่อ : 25 / 01 / 2018 - 14:47
วันสถาปนายุวกาชาดไทย
โพสเมื่อ : 24 / 01 / 2018 - 09:46
อาสายุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์เนื่อในวันคล้านวันสถาปนายุวการชาดไทยครบ 96 ปี
โพสเมื่อ : 23 / 01 / 2018 - 16:36
ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานเพื่อเข้ารับเข็มเครื่องหมายผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาดในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี 2561
โพสเมื่อ : 19 / 01 / 2018 - 13:00
ร่วมเฉลิมฉลอง 96 ปี ยุวกาชาดไทย ด้วยการใช้รูป PROFILE
โพสเมื่อ : 16 / 01 / 2018 - 15:19
ประกาศผลรางวัลส่งเสริมมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2560
โพสเมื่อ : 15 / 01 / 2018 - 09:48
วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบ 96 ปี
โพสเมื่อ : 10 / 01 / 2018 - 15:47
เข้าพบนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 เข้าพบนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561
โพสเมื่อ : 08 / 01 / 2018 - 11:47
ประกาศรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2561
โพสเมื่อ : 05 / 01 / 2018 - 17:15
ถนนปลอดภัย ถนนหัวใจกาชาด (Road Safety) ช่วงเทศกาลปีใหม่
โพสเมื่อ : 03 / 01 / 2018 - 10:14
“9,600 ความดี 96 ปี ยุวกาชาดไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ เชิญชวนมาร่วมทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ”
โพสเมื่อ : 27 / 12 / 2017 - 16:32
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการถนนปลอดภัย ถนนหัวใจกาชาด
โพสเมื่อ : 22 / 12 / 2017 - 11:14
็Hello volunteers (อบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด)
โพสเมื่อ : 21 / 12 / 2017 - 16:02
พิจารณาผลงานอาสายุวกาชาดดีเด่นประจำปี 2561
โพสเมื่อ : 21 / 12 / 2017 - 15:40
โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิทยากรแกนนำยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ : 20 / 12 / 2017 - 11:53
อบรมวิทยากรแกนนำยุวกาชาดรุ่นที่ 5
โพสเมื่อ : 20 / 12 / 2017 - 11:42
ลดการสูญเสีย ได้ด้วยตัวเรา
โพสเมื่อ : 13 / 12 / 2017 - 11:26
ประกาศ !!! รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ Hello volunteers รอบ 2
โพสเมื่อ : 12 / 12 / 2017 - 10:43
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิทยากรแกนนำยุวกาชาด” เรื่อง…การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ : 08 / 12 / 2017 - 16:28
ประกาศรายชื่อโครงการอบรมวิทยากรแกนนำยุวกาชาด รุ่นที่ 5
โพสเมื่อ : 08 / 12 / 2017 - 16:17
เปิดรับเพิ่มเติม!!!! Hello volunteers โครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่น 2
โพสเมื่อ : 08 / 12 / 2017 - 14:00
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ Hello Volunteers (อบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่น 2 )
โพสเมื่อ : 06 / 12 / 2017 - 13:52
ขอเชิญชมรมอาสายุวกาชาด เข้าร่วมพิธีสวนสนามและปฏิญานตน เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 96 ปี
โพสเมื่อ : 01 / 12 / 2017 - 16:47
กราบลาและรับโอวาทจากนายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
โพสเมื่อ : 01 / 12 / 2017 - 14:08
Hello volunteers อบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
โพสเมื่อ : 30 / 11 / 2017 - 10:17
การสนับสนุนโครงการ สำหรับเยาวชนปี 2561
โพสเมื่อ : 03 / 11 / 2017 - 14:28
เข้าถวายราชสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5
โพสเมื่อ : 20 / 10 / 2017 - 09:34
ต้อนรับสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย
โพสเมื่อ : 17 / 10 / 2017 - 15:14
อบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่อง Humanitarian Education
โพสเมื่อ : 17 / 10 / 2017 - 14:50
เปิดรับผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณา รางวัลส่งเสริมมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด
โพสเมื่อ : 16 / 10 / 2017 - 15:21
เข้าขอความร่วมมือในการสร้างเยาวชนจิตอาสาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
โพสเมื่อ : 16 / 10 / 2017 - 09:25
อาสายุวกาชาด จำนวน 50 คน ร่วมบรรจุ “เหรียญที่ระลึกพระบรมรูปในหลวง รัชกาลที่ 9 ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ”
โพสเมื่อ : 06 / 10 / 2017 - 11:41
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบ ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
โพสเมื่อ : 05 / 10 / 2017 - 11:13
นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบดอกดารารัตน์จำนวน 999 ดอก จากชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนจุฬาลงภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โพสเมื่อ : 02 / 10 / 2017 - 14:04
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย จำกัด ครบรอบ 28 ปี
โพสเมื่อ : 02 / 10 / 2017 - 10:54
ต้อนรับคณะผู้แทนสภากาชาดภูฎาน ในโอกาส ที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกิจการของสภากาชาดไทย
โพสเมื่อ : 27 / 09 / 2017 - 11:11
อาสายุวกาชาด มาออกบูธให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง CPR&Choking ในงานแสงจากพ่อสู่ความยั่งยืนครั้งที่ 3 “ศาสตร์พระราชา”
โพสเมื่อ : 25 / 09 / 2017 - 09:05
ใช้สิทธิ์ของท่านแล้วหรือยัง?
โพสเมื่อ : 18 / 09 / 2017 - 15:18
นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายบริหาร ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการตามนโยบายสภากาชาดไทย “สร้างคนดี ให้มีคุณธรรม”
โพสเมื่อ : 13 / 09 / 2017 - 15:47
เข้าพบ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการ‪โรงเรียนปทุมคงคาพร้อมคณะอาจารย์ ‬เพื่อขอรับการสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานยุวกาชาด รวมทั้งขอความร่วมมือในการสร้างกลุ่มเยาวชนจิตอาสาเพื่อ เป็นแกนนำของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 13 / 09 / 2017 - 10:20
พบผู้บริหาร‪โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ‬เพื่อขอรับการสนับสนุนกิจกรรม รวมทั้งขอความร่วมมือในการสร้างกลุ่มเยาวชนจิตอาสาเพื่อ เป็นแกนนำของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 06 / 09 / 2017 - 13:18
วันที่ 4 กันยายน 2560 นางวธูสิริ สวัสดิจุ้น หัวหน้าฝ่ายวิชาการ พร้อมวิทยาจารย์ สำนักงานยุวกาชาด เข้าพบนางอารมณ์ เผือกอ่ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เพื่อขอรับการสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานยุวกาชาด รวมทั้งขอความร่วมมือในการสร้างกลุ่มเยาวชนจิตอาสา
โพสเมื่อ : 05 / 09 / 2017 - 11:06
อาสายุวกาชาด มาออกบูธให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง CPR&Choking
โพสเมื่อ : 22 / 08 / 2017 - 09:28
คณะผู้แทนยุวกาชาดจากสภากาชาดไทยญี่ปุ่น สาขามิยากิ เยี่ยมชมกิจการกาชาด – ยุวกาชาดไทย
โพสเมื่อ : 22 / 08 / 2017 - 09:20
เปลี่ยนใหม่แล้วนะ รู้กันหรือยัง ?
โพสเมื่อ : 18 / 08 / 2017 - 09:12
เปิดกรวยและลงนามถวายพระพรเนื่องในที่ 12 สิงหาคม 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
โพสเมื่อ : 10 / 08 / 2017 - 09:57
อบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการสำลัก (Choking) รุ่นที่ 6
โพสเมื่อ : 04 / 08 / 2017 - 15:58
กาชาดให้ความรู้เยาวชนเรื่อง CPR และ Choking รุ่น 5
โพสเมื่อ : 03 / 08 / 2017 - 16:10
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย นำโดย นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบ นายนพดล ศรีหะทัย บรรณาธิการกลุ่มบริหารข่าวรายวัน ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
โพสเมื่อ : 31 / 07 / 2017 - 16:33
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรในโครงการ “65 ล้านดวงใจ บริจาคโลหิตถวาย 65 พรรษา
โพสเมื่อ : 27 / 07 / 2017 - 11:35
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภากาชาดไทย เปิดกรวยและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โพสเมื่อ : 27 / 07 / 2017 - 10:46
“สำนักงานยุวกาชาด ปล่อยคาราวานจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน”
โพสเมื่อ : 25 / 07 / 2017 - 15:58
คณะผู้บริหารสำนักงานยุวกาชาดให้การต้อนรับ ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการและคณะ
โพสเมื่อ : 25 / 07 / 2017 - 15:31
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ล้านดอก ล้านความอาลัย”ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
โพสเมื่อ : 13 / 07 / 2017 - 11:14
อบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรการปฐมพยาบาล ณ เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
โพสเมื่อ : 13 / 07 / 2017 - 09:35
เปิดรับเพิ่มเติม !!!! อบรม CPR & Choking รุ่น 5 และ รุ่น 6
โพสเมื่อ : 08 / 07 / 2017 - 09:22
กราบลาและรับโอวาทจากท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย
โพสเมื่อ : 07 / 07 / 2017 - 14:54
กาชาดให้ความรู้เยาวชนเรื่อง CPR และ Choking รุ่น 3
โพสเมื่อ : 07 / 07 / 2017 - 11:22
กาชาดให้ความรู้เยาวชนเรื่อง CPR และ Choking รุ่น 4
โพสเมื่อ : 07 / 07 / 2017 - 10:35
ตารางการอบรม CPR & Choking
โพสเมื่อ : 04 / 07 / 2017 - 08:58
ยืนยันรายชื่อ “โครงการคาราวานจิตอาสา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน
โพสเมื่อ : 03 / 07 / 2017 - 15:43
สภากาชาดไทยต้อนรับคณะกรรมาธิการเยาวชนสหพันธ์ฯ
โพสเมื่อ : 30 / 06 / 2017 - 16:07
กาชาดให้ความรู้เยาวชนเรื่อง CPR และ Choking รุ่น 2
โพสเมื่อ : 27 / 06 / 2017 - 12:08
กาชาดให้ความรู้เยาวชนเรื่อง CPR และ Choking รุ่น 1
โพสเมื่อ : 27 / 06 / 2017 - 11:38
CRR & Choking ประกาศรายชื่อ รุ่นที่ 4
โพสเมื่อ : 23 / 06 / 2017 - 15:56
CRR & Choking ประกาศรายชื่อ รุ่นที่ 3
โพสเมื่อ : 23 / 06 / 2017 - 15:56
ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้แทนยุวกาชาดฯ
โพสเมื่อ : 23 / 06 / 2017 - 13:30
อบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
โพสเมื่อ : 19 / 06 / 2017 - 10:09
ตารางการอบรม CPR & Choking
โพสเมื่อ : 12 / 06 / 2017 - 14:06
แบบฟอร์มการเขียนรายงานสรุปโครงการขอทำดีเพื่อแผ่นดิน
โพสเมื่อ : 09 / 06 / 2017 - 10:12
CRR & Choking ประกาศรายชื่อ รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ : 08 / 06 / 2017 - 16:19
CRR & Choking ประกาศรายชื่อ รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ : 08 / 06 / 2017 - 16:08
อบรมผู้อำนวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด รุ่นที่ 7 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 5 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” บางแค กรุงเทพฯ
โพสเมื่อ : 05 / 06 / 2017 - 15:41
วันที่ 31 พ.ค. 60 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย นำโดย นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบ นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
โพสเมื่อ : 31 / 05 / 2017 - 15:08
สำนักงานยุวกาชาดได้จัดอบรมเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน (Road Safety) แก่บุคลากรของสำนักงาน
โพสเมื่อ : 30 / 05 / 2017 - 10:46
แสดงความยินดีอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2559
โพสเมื่อ : 30 / 05 / 2017 - 10:27
แจ้งปิดรับสมัคร!!!!!!!
โพสเมื่อ : 23 / 05 / 2017 - 10:47
โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
โพสเมื่อ : 19 / 05 / 2017 - 13:54
วันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 124 ปี
โพสเมื่อ : 26 / 04 / 2017 - 10:22
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม ผู้อำนวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2560
โพสเมื่อ : 21 / 04 / 2017 - 11:36
เชิญชวน….นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป!!! ร่วมส่งผลงานการออกแบบ Mascot
โพสเมื่อ : 18 / 04 / 2017 - 14:44
เดินรณรงค์โครงการ Road Safety ถนนปลอดภัย ถนนหัวใจกาชาด
โพสเมื่อ : 04 / 04 / 2017 - 16:16
พบกับการเดินรณรงค์ ถนนปลอดภัย ถนนหัวใจกาชาด ของพลังอาสายุวกาชาด คณะกุลบุตร-กุลธิดากาชาด
โพสเมื่อ : 03 / 04 / 2017 - 10:38
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กำหนดจัดทำโครงการ “ขอทำดี เพื่อแผ่นดิน”โดยจัดพิธี“มอบขวัญถุงกาชาด” และปาฐกถาพิเศษ พร้อมทั้งให้เยาวชนกว่า 23 สถาบันร่วมกันประกาศอุดมการณ์ ทำความดีเพื่อแผ่นดิน
โพสเมื่อ : 31 / 03 / 2017 - 14:41
วันที่ 24 มีนาคม 2560 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมฟังปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม หัวข้อ” สานต่อแรงบันดาลใจ…..สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
โพสเมื่อ : 24 / 03 / 2017 - 14:34
แสดงความยินดีกับเลขาธิการ กศน. คนใหม่
โพสเมื่อ : 20 / 03 / 2017 - 10:58
อบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 -12 กุมภาพันธ์ 2560
โพสเมื่อ : 14 / 03 / 2017 - 14:08
นางจารุพรรณ อินทุรัตน์ ผู้ช่วยกิจการนักเรียน โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย นำเงินบริจาคจำนวน 26,912 บาท
โพสเมื่อ : 13 / 03 / 2017 - 11:20
อาสายุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โพสเมื่อ : 06 / 03 / 2017 - 14:45
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รพ.จุฬาฯ กลับมาแล้ว!!
โพสเมื่อ : 28 / 02 / 2017 - 16:18
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 134/รย.1
โพสเมื่อ : 28 / 02 / 2017 - 15:16
นายศุภณัฐ ศศิพงศ์พนา รองกุลบุตรกาชาดประจำปี 2559 ได้รับเกียรติให้ไปบันทึกเทปรายการ SVEIM TALK
โพสเมื่อ : 24 / 02 / 2017 - 16:02
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดพร้อมผู้บริหารฯ สำนักงานยุวกาชาด
โพสเมื่อ : 23 / 02 / 2017 - 15:38
นายเกษม ศรีสมบูรณ์ กุลบุตรกาชาด ประจำปี 2555 เข้ากราบลานางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เพื่อขอขมา เนื่องในโอกาสที่จะลาไปอุปสมบท
โพสเมื่อ : 20 / 02 / 2017 - 10:45
รายชื่อผู้เข้าอบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาลรุ่นที่ 2
โพสเมื่อ : 08 / 02 / 2017 - 15:16
การอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ : 03 / 02 / 2017 - 11:17
ผลการประกวด และแข่งขัน กิจกรรมในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐
โพสเมื่อ : 30 / 01 / 2017 - 15:16
อบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 -31 มกราคม 2560
โพสเมื่อ : 30 / 01 / 2017 - 13:47
วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยครบ 95 ปี
โพสเมื่อ : 27 / 01 / 2017 - 15:21
สวัสดีปีใหม่ 2560 นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ กศน.
โพสเมื่อ : 25 / 01 / 2017 - 16:06
เสวนาพิเศษ “สร้างคนดีให้มีคุณธรรม ตามคำสอนพ่อ”
โพสเมื่อ : 25 / 01 / 2017 - 09:44
รายชื่อผู้เข้าอบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่อง การปฐมพยาบาล
โพสเมื่อ : 24 / 01 / 2017 - 14:29
อวยพรปีใหม่คณะผู้บริหารเข้าพบอธิบดีและผู้บริหาร กรมประชาสัมพันธ์ 2560
โพสเมื่อ : 18 / 01 / 2017 - 14:28
ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
โพสเมื่อ : 17 / 01 / 2017 - 16:12
รายชื่อผู้ส่งผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรม เพื่อขอรับเข็มเครื่องหมายผู้อำนวยการฝึกอบรม
โพสเมื่อ : 05 / 01 / 2017 - 13:18
ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมเพื่อขอรับเข็มเครื่องหมายผู้อำนวยการฝึกอบรม
โพสเมื่อ : 05 / 01 / 2017 - 11:43
ผลการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2560
โพสเมื่อ : 05 / 01 / 2017 - 10:26
อาสายุวกาชาดโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ร่วมปฏิบัติงานบริเวณจุดตรวจให้บริการประชาชน
โพสเมื่อ : 04 / 01 / 2017 - 10:40
ตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ อาคารแพทย์พัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โพสเมื่อ : 30 / 12 / 2016 - 08:41
อาสายุวกาชาดร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชน บริเวณจุดตรวจ จุดบริการประชาชน
โพสเมื่อ : 29 / 12 / 2016 - 12:03
อบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 131/พบ.3
โพสเมื่อ : 26 / 12 / 2016 - 08:32
โครงการอาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมใจทำดี ด้านปฐมพยาบาล เพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9
โพสเมื่อ : 23 / 12 / 2016 - 13:07
พิจารณาผลงาน “อาสายุวกาชาดดีเด่น”ประจำปี 2560
โพสเมื่อ : 22 / 12 / 2016 - 08:59
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ : 20 / 12 / 2016 - 09:08
โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2560
โพสเมื่อ : 19 / 12 / 2016 - 13:38
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนความรู้ให้กับวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการกาชาดและกฏหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ(Rc&IHL)
โพสเมื่อ : 16 / 12 / 2016 - 09:53
วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2559 สัมมนาเครือข่าย “พัฒนาเยาวชนจิตอาสา Smart Strong Samart พึ่งพาได้ สู่สังคม”
โพสเมื่อ : 13 / 12 / 2016 - 11:39
โครงการสำนักงานยุวกาชาดประจำปี 2560
โพสเมื่อ : 07 / 12 / 2016 - 10:14
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนความรู้ให้กับวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (RC&IHL)
โพสเมื่อ : 06 / 12 / 2016 - 15:26
ตักบาตร พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
โพสเมื่อ : 01 / 12 / 2016 - 11:14
อบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 128/มค1 ซึ่งสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
โพสเมื่อ : 29 / 11 / 2016 - 10:11
อาสายุวกาชาด ปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ให้การช่วยเหลือประชาชน ณ บริเวรพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง ในวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2559
โพสเมื่อ : 29 / 11 / 2016 - 09:50
อาสายุวกาชาด หน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ พร้อมช่วยประชาชน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
โพสเมื่อ : 23 / 11 / 2016 - 16:06
มอบโล่รางวัลผู้สนับสนุนกิจการยุวกาชาด
โพสเมื่อ : 09 / 11 / 2016 - 15:59
โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ : 09 / 11 / 2016 - 14:33
อาสายุวกาชาด หน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่พร้อมช่วยประชาชน
โพสเมื่อ : 07 / 11 / 2016 - 11:56
อาสายุวกาชาด หน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ พร้อมช่วยประชาชน
โพสเมื่อ : 28 / 10 / 2016 - 15:10
วันนี้ 13 ตุลาคม 2559 คณะกุลบุตร-กุลธิดากาชาด ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันลดภัยพิบัติสากลประจำปี 2559” ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกเฉลิมพระเกียรติฯ บางปู จังหวัดสมุทรปราการ
โพสเมื่อ : 13 / 10 / 2016 - 16:17
อาสายุวกาชาด และปรึกษาชมรมฯ กศน.อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการสภากาชาดไทย
โพสเมื่อ : 13 / 10 / 2016 - 15:53
โรงเรียนราชินี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ให้แก่อาสายุวกาชาด
โพสเมื่อ : 11 / 10 / 2016 - 15:57
อาสายุวกาชาดลงพื้นที่อำนวยความสะดวกที่โรงพยาบาลจุฬาฯ
โพสเมื่อ : 10 / 10 / 2016 - 11:20
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ให้แก่อาสาสมัครสภากาชาดที่เป็นเยาวชน และอาสาสมัครจากองค์กรเอกชน
โพสเมื่อ : 30 / 09 / 2016 - 15:05
ผลการคัดเลือกรางวัลส่งเสริมมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2559
โพสเมื่อ : 27 / 09 / 2016 - 15:59
โพสเมื่อ : 27 / 09 / 2016 - 11:24
กศน.สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย นำคณะครูที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดและสมาชิกในชมรม เยี่ยมกิจการของสภากาชาดไทย
โพสเมื่อ : 27 / 09 / 2016 - 11:12
กศน.อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ เยี่ยมชมภารกิจของสภากาชาดไทย
โพสเมื่อ : 27 / 09 / 2016 - 11:06
พลังอาสายุวกาชาด “ปลูกป่าที่ภักดี” เฉลิมพระเกียรติ พ่อหลวงและแม่หลวงของแผ่นดิน ณ จังหวัดสมุทรสงคราม
โพสเมื่อ : 13 / 09 / 2016 - 13:22
อาสายุวกาชาด กลุ่มกุลบุตร-กุลธิดากาชาด จะไปบำเพ็ญประโยชน์โดยการปลูกป่าชายเลน
โพสเมื่อ : 09 / 09 / 2016 - 13:32
ยุวกาชาดร่วมปฏิญญาภาคีเครือข่ายสร้างคนดีให้มีคุณธรรม
โพสเมื่อ : 19 / 08 / 2016 - 15:52
รวมพลังชมรมอาสายุวกาชาด กศน.จังหวัดลำปาง
โพสเมื่อ : 10 / 08 / 2016 - 13:25