อาสายุวกาชาดคนเก่ง

 

ยุวกาชาดคนเก่ง : อาสายุวกาชาดคนเก่ง

ปี พ.ศ. 2557
อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2557

นายเอกรินทร์ โสมรักษ์
อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2557

อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2557

นายณัฐพล ปานรุ่งเรือง
อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2557

อาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2557

นางสาวสุภลัคน์ ขวัญสุข
ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ได้รับรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

ปี พ.ศ. 2558
อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2558

นางสาววิษาภรณ์ ษาทิพย์ชัย
อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2558

อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2558

นายเกษม ศรีสมบูรณ์
อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2558

ปี พ.ศ. 2559
อาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2559

นางสาวอิสรีญา ต้องสู้
ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ได้รับรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 7,514 total views,  1 views today