วิทยากรคนเก่ง

 

ยุวกาชาดคนเก่ง : วิทยากรคนเก่ง

ปี พ.ศ. 2557
ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2557

นางทรรศนีย์ ขวัญสุข
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
ได้รับรางวัลที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

วิทยากรยุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2557

นายเฉลิมพล มณีทิพย์
สำนักงาน กศน.อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ได้รับรางวัลวิทยากรยุวกาชาดดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

วิทยากรยุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2557

นายกิติ ครองบุญ
โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ได้รับรางวัลวิทยากรยุวกาชาดดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2557

นายศุภชัย สกุลแก้ว
กศน.อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2557

นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ
สำนักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี
ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

รางวัลกศน. อำเภอดีเด่น ประจำปี 2557

กศน.อำเภอไทรงาม จังหวัดกำเเพงเพชร
ได้รับรางวัลกศน. อำเภอดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

รางวัลโรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2557

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก
ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

รางวัลโรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2557

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

นางอัจฉรา ใจชาญสุขกิจ
กศน.อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
ได้รับรางวัลวิทยากรยุวกาชาดดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

ปี พ.ศ. 2558
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น, วิทยากรยุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2558

นายมงคล พลายชมพูนุท
กศน.อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
ได้รับรางวัลวิทยากรแกนนำยุวกาชาดดีเด่น และผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น”
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558

ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2558

นางชนนิศา เมืองมูล
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ได้รับรางวัลที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น”
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558

กรมราชทัณฑ์ดีเด่น ประจำปี 2558

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ได้รับรางวัลหน่วยงานสังกัด กรมราชทัณฑ์ดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558

ปี พ.ศ. 2559
กศน.อำเภอดีเด่น ประจำปี 2559

กศน.อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้รับรางวัลหน่วยงานสังกัด กศน.อำเภอดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559

โรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2559

โรงเรียนวังโพนงามวิทยา จังหวัดเลย
ได้รับรางวัลหน่วยงานสังกัดโรงเรียนดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559

กรมราชทัณฑ์ดีเด่น ประจำปี 2559

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ได้รับรางวัลหน่วยงานสังกัดกรมราชทัณฑ์ดีเด่น”
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559

ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2559

นายสุวิทย์ เฉยสอาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ กรุงเทพมหานคร

ได้รับรางวัลที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559

ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559

นางอรอนงค์ หนองคาย
กศน.อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ได้รับรางวัลรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น”
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559

ปี พ.ศ. 2560
นางกชกร สมพันธ์

“รางวัลที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น
นางกชกร สมพันธ์
ครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช”

นางพิมพ์ลดา ธัญพรพิภัทร์กุล

” รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
นางพิมพ์ลดา ธัญพรพิภัทร์กุล
ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร”


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 9,044 total views,  2 views today