เครื่องแบบของอาสายุวกาชาด

กาชาดและยุวกาชาด
ยุวกาชาด
เครื่องแบบของอาสายุวกาชาด

                   ปัจจุบันสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย รับผิดชอบดำเนินงานอาสายุวกาชาด ซึ่งเป็นเยาวชนอายุ 15-30 ปี ที่ทำงานอาสาสมัครและกิจกรรม ดังนั้นในการปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดให้อาสายุวกาชาดที่มีสถานภาพเป็นนักเรียน นักศึกษา ใช้เครื่องแบบของสถาบันโดยคล้องเครื่องหมายอาสายุวกาชาด (โปโลไทด์) เป็นสัญลักษณ์ หรือสวมเสื้อกั๊กอาสายุวกาชาด(สีน้ำเงิน-แดง)

Untitled-1


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 12,403 total views,  2 views today