เครื่องแบบของอาสายุวกาชาด

กาชาดและยุวกาชาด
ยุวกาชาด
เครื่องแบบของอาสายุวกาชาด

                   ปัจจุบันสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย รับผิดชอบดำเนินงานอาสายุวกาชาด ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และยุวกาชาดนอกโรงเรียน ที่เน้นการทำงานแบบอาสาสมัคร เน้นการทำกิจกรรม ไม่มีหลักสูตรบังคับ ดังนั้นในการปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดให้อาสายุวกาชาดที่มีสถานภาพเป็นนักเรียน นักศึกษา ใช้เครื่องแบบของสถาบันโดยคล้องเครื่องหมายอาสายุวกาชาด (โปโลไทด์) เป็นสัญลักษณ์ หรือสวมเสื้อกั๊กอาสายุวกาชาด(สีน้ำเงิน-แดง)

Untitled-1


6,868 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 2 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้